Prowadzimy zajęcia  w grupkach 5-6 osobowych.

 

 

KONTO SZKOŁY: 39 1020 5226 0000 6902 0582 0875

 

Opłaty dokonywane są do 5-tego każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. 

 

 

W tytule przelewu zawsze należy podać imię i nazwisko Kursanta.

 
 
Koszt za cały rok 2340 zł
 
Koszt na miesiąc 260 zł
 
Zajęcia trwają godzinę zegarową

Spotykamy się 2 razy w tygodniu