Prowadzimy zajęcia dla dzieci i dorosłych w grupach 5-6 osobowych.

 

 

KONTO SZKOŁY:

 

39 1020 5226 0000 6902 0582 0875

 
 

Opłaty należy uiścić do 5-tego każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. 

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kursanta oraz miesiąc, który jest opłacany.

 
 
Koszt dla nowego Kursanta za cały rok nauki wynosi 2520 zł.
 Koszt miesięczny to 280 zł.
Jeżeli chcesz posłać dwójkę dzieci, to oferujemy atrakcyjne rabaty.


 Zajęcia trwają 60 minut i spotykamy się 2 razy w tygodniu.